กิจเจริญรางน้ำฝน มีท่อระบายน้ำฝนสเตนเลส (stainless steel rainwater pipe) ให้บริการติดตั้ง ในขนาดมาตรฐาน คือ

  • ท่อน้ำฝนสเตนเลส ขนาด 3 นิ้ว ราคาเมตรละ 500 บาท พร้อมติดตั้ง
  • ท่อน้ำฝนสเตนเลส ขนาด 3.5 นิ้ว ราคาเมตรละ 550 บาท พร้อมติดตั้ง
  • ท่อน้ำฝนสเตนเลส ขนาด 4 นิ้ว ราคาเมตรละ 600 บาท พร้อมติดตั้ง
  • ท่อน้ำฝนสเตนเลส ขนาด 5 นิ้ว ราคาเมตรละ 800 บาท พร้อมติดตั้ง

และขนาดพิเศษตามแบบของลูกค้า (สามารถพับขึ้นรูปใหม่ได้ตามแบบ)