กิจเจริญรางน้ำฝน มีท่อระบายน้ำฝนสเตนเลส (stainless steel rainwater pipe) ให้บริการติดตั้ง ในขนาดมาตรฐาน คือ

  • ท่อน้ำฝนสเตนเลส ขนาด 3 นิ้ว ราคาเมตรละ 500 บาท*
  • ท่อน้ำฝนสเตนเลส ขนาด 3.5 นิ้ว ราคาเมตรละ 550 บาท*
  • ท่อน้ำฝนสเตนเลส ขนาด 4 นิ้ว ราคาเมตรละ 600 บาท*
  • ท่อน้ำฝนสเตนเลส ขนาด 5 นิ้ว ราคาเมตรละ 800 บาท*

และขนาดพิเศษตามแบบของลูกค้า (สามารถพับขึ้นรูปใหม่ได้ตามแบบ)
*ราคาพร้อมติดตั้ง