กิจเจริญรางน้ำฝน มีท่อระบายน้ำฝนสเตนเลส (stainless pipe) ให้บริการติดตั้ง ในขนาดมาตรฐาน คือ

  • ขนาด 3 นิ้ว ราคาเมตรละ 450 บาท พร้อมติดตั้ง
  • ขนาด 3.5 นิ้ว ราคาเมตรละ 500 บาท พร้อมติดตั้ง
  • ขนาด 4 นิ้ว ราคาเมตรละ 600 บาท พร้อมติดตั้ง

และขนาดพิเศษตามแบบของลูกค้า (สามารถพับขึ้นรูปใหม่ได้ตามแบบ)