กิจเจริญรางน้ำฝน มีท่อระบายน้ำฝนสังกะสี (Galvanized steel rainwater pipe) ให้บริการติดตั้ง ในขนาดมาตรฐาน คือ

  • ท่อน้ำฝนสังกะสี ขนาด 3 นิ้ว ราคาเมตรละ 350 บาท พร้อมติดตั้ง
  • ท่อน้ำฝนสังกะสี ขนาด 3.5 นิ้ว ราคาเมตรละ 450 บาท พร้อมติดตั้ง
  • ท่อน้ำฝนสังกะสี ขนาด 4 นิ้ว ราคาเมตรละ 550 บาท พร้อมติดตั้ง
  • ท่อน้ำฝนสังกะสี ขนาด 5 นิ้ว ราคาเมตรละ 650 บาท พร้อมติดตั้ง

และขนาดพิเศษตามแบบของลูกค้า (สามารถพับขึ้นรูปใหม่ได้ตามแบบ)