กิจเจริญรางน้ำฝน มีรางน้ำฝนสเตนเลสเกรด 304 (Stainless steel gutter) หรือ SUS304 ให้บริการติดตั้ง ในขนาดมาตรฐาน คือ

  • ขนาด 4 นิ้ว ราคาเมตรละ 650 บาท พร้อมติดตั้ง*
  • ขนาด 5 นิ้ว ราคาเมตรละ 750 บาท พร้อมติดตั้ง*
  • ขนาด 6 นิ้ว ราคาเมตรละ 850 บาท พร้อมติดตั้ง*

*ราคาพร้อมติดตั้ง

** ติดตั้งรางน้ำฝนสังกะสีขั้นต่ำ 10 เมตร หาก ไม่ถึง 10 เมตร ทางร้านขอคิดในอัตราเหมา

และขนาดพิเศษตามแบบของลูกค้า (สามารถพับขึ้นรูปใหม่ได้ตามแบบ)