กิจเจริญรางน้ำฝน มีรางน้ำฝน สังกะสี (Stainless gutter) ให้บริการติดตั้ง ในขนาดมาตรฐาน คือ

  • ขนาด 4 นิ้ว ราคาเมตรละ 600 บาท พร้อมติดตั้ง
  • ขนาด 5 นิ้ว ราคาเมตรละ 700 บาท พร้อมติดตั้ง
  • ขนาด 6 นิ้ว ราคาเมตรละ 800 บาท พร้อมติดตั้ง

กิจเจริญรางน้ำฝน มีรางน้ำฝน สังกะสี (galvanized gutter) ให้บริการติดตั้ง ในขนาดมาตรฐาน คือ

  • ขนาด 4 นิ้ว ราคาเมตรละ 300 บาท พร้อมติดตั้ง
  • ขนาด 5 นิ้ว ราคาเมตรละ 350 บาท พร้อมติดตั้ง
  • ขนาด 6 นิ้ว ราคาเมตรละ 400 บาท พร้อมติดตั้ง

** ติดตั้งรางน้ำฝนสังกะสีขั้นต่ำ 10 เมตร หาก ไม่ถึง 10 เมตร ทางร้านขอคิดในอัตราเหมา

และขนาดพิเศษตามแบบของลูกค้า (สามารถพับขึ้นรูปใหม่ได้ตามแบบ)