กิจเจริญรางน้ำฝน มีรางน้ำฝน สเตนเลส ราคา (Stainless gutter) ให้บริการติดตั้ง ในขนาดมาตรฐาน คือ

  • รางน้ำฝน สแตนเลส ขนาด 4 นิ้ว ราคาเมตรละ 650 บาท / เมตร ราคาพร้อมติดตั้ง
  • รางน้ำฝน สแตนเลส ขนาด 5 นิ้ว ราคาเมตรละ 750 บาท / เมตร ราคาพร้อมติดตั้ง
  • รางน้ำฝน สแตนเลส ขนาด 6 นิ้ว ราคาเมตรละ 850 บาท / เมตร ราคาพร้อมติดตั้ง

กิจเจริญรางน้ำฝน มีรางน้ำฝน สังกะสี ราคา (galvanized gutter) ให้บริการติดตั้ง ในขนาดมาตรฐาน คือ

  • รางน้ำฝน สังกะสี ขนาด 4 นิ้ว ราคาเมตรละ 400 บาท ราคาพร้อมติดตั้ง
  • รางน้ำฝน สังกะสี ขนาด 5 นิ้ว ราคาเมตรละ 450 บาท / เมตร ราคาพร้อมติดตั้ง
  • รางน้ำฝน สังกะสี ขนาด 6 นิ้ว ราคาเมตรละ 500 บาท / เมตร ราคาพร้อมติดตั้ง

** ติดตั้งรางน้ำฝนสังกะสีขั้นต่ำ 10 เมตร หาก ไม่ถึง 10 เมตร ทางร้านขอคิดในอัตราเหมา

และขนาดพิเศษตามแบบของลูกค้า (สามารถพับขึ้นรูปใหม่ได้ตามแบบ)