กิจเจริญ รางน้ำฝน เพิ่มข่าวสาร ใน pinterest

กิจเจริญ รางน้ำฝน ได้เพิ่มช่องทางการให้ข้อมูลผลงาน และเกร็ดความรู้ผ่าน pinterest ซึ่งเป็น social network ที่มีจุดเด่นคือการสร้างกระดานส่วน แล้วก็นำเรื่องราวหรือรูปที่น่าสนใจต่างๆ ไปปักหมุดเอาไว้