สาเหตุของ น้ำฝนล้นราง

น้ำฝนล้นราง เกิดขึ้นได้อย่างไร สงสัยกันมั้ยว่าติดตั้งรางน้ำฝนแล้ว น้ำฝนล้นราง? สาเหตุที่น้ำฝนล้นราง มี 3 สาเหตุหลัก คือ

สาเหตุที่ 1. สาเหตุที่เกิดจาก การติดตั้ง

สาเหตุที่ 2. สาเหตุที่เกิดจาก การเลือกใช้วัสดุ

สาเหตุที่ 3. สาเหตุที่เกิดจาก สภาพแวดล้อม

สาเหตุที่เกิดจาก การติดตั้ง รางน้ำที่ติดตั้งบนเชิงชายจะมีน้ำหนักเบา น้ำหนักจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณน้ำฝนที่ไหลลงในรางน้ำ ส่งที่จะคอยรับน้ำหนักรางน้ำฝนคือ ตะขอรับรางน้ำฝน (gutter support brackets) ระยะห่างที่กิจเจริญ รางน้ำฝนจะติดตั้งคือ ระยะที่ 40 – 50 cm. ต่อการติดตั้งตะขอรับราง 1 ตัว หากระยะห่างมากกว่านั้น รางน้ำฝนมีโอกาศตกท้องช้างได้ทำให้หนักปริมาณนั้น มีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น จนทำให้รางน้ำฝนงอหรือหักได้

ตะขอรับรางน้ำฝน

สาเหตุที่เกิดจาก การเลือกใช้วัสดุ หากพื้นที่ของหลังคาลาดชันมาก หรือหลังคามีความยาวมาก ควรเลือกใช้รางน้ำฝนที่มีขนาดใหญ่ที่เหมาะสมกับพื้นที่ และติดตั้งจุดระบายน้ำฝนให้สัมพันธ์กับขนาดรางน้ำฝน กิจเจริญ รางน้ำฝน มีทีมสำรวจหน้างาน พร้อมให้คำแนะนำก่อนการติดตั้งทุกครั้ง

สาเหตุที่เกิดจาก สภาพแวดล้อม บางครั้งรางน้ำฝนที่ติดตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นมาก หรือต้นไม้ที่มีใบมากปกคลุมรางน้ำฝน จนเกิดสะสมในรางน้ำรวมถึงสะสมในท่อระบายน้ำฝน ทำให้การระบายน้ำไม่ดี จนเกิดน้ำล้นท่อ และน้ำล้นราง (Overflow) ได้ สามารถตรวจตรวบได้ด้วยตัวเอง แต่หากไม่สะดวก กิจเจริญ รางน้ำฝน มีบริการ ดูแลรางน้ำฝน และท่อระบายน้ำฝน