รางน้ำฝนยังใหม่อยู่เลย ทำไมเป็นสนิมได้!!

รางน้ำฝนยังใหม่อยู่เลย ทำไมเป็นสนิมได้!! คำถามนี้หลายคนคงสงสัย สนิมมาได้ยังไงยังใช้ไม่ถึงปีเลย สาเหตุของสนิมมีหลายสาเหตุ แต่สนิมที่เกิดขึ้นตามภาพนี้ เกิดจากรางน้ำฝนสังกะสีที่มีการสะสมใบไม้ในราง แล้วทำให้น้ำขังในราง น้ำฝนที่ไหลลงผ่านท่อระบายน้ำฝน ก็ระบายได้ช้า สะสมเป็นเวลานาน รางน้ำฝนที่ติดตั้งในพื้นที่ ที่มีใบไม่จำนวนมากจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ แต่หากไม่สะดวกที่จะปืนดูแล รางน้ำฝน ทางกิจเจริญ รางน้ำฝน มีบริการดูแลรางน้ำฝนของท่าน และมีอุปกรณ์เสริมสำหรับป้องกันใบไม้หล่นลงในรางน้ำฝน