ติดตั้งชุดดูดควันสแตนเลส โบลเวอร์ Venz ซอยวิภาวดีรังสิต60

เครื่องดูดควันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการประกอบอาหารภายชุมชนเมือง รูปแบบพื้นที่ห้องครัวของคนเมืองส่วนใหญ่ จะปิดล้อมภายในห้อง เมื่อประกอบอาหาร เช่นการต้ม ทอด ปิ้ง หรือย่าง จะเกิดควันขึ้น จึงต้องมีการระบายควันออกภายนอก เพื่อการประกอบอาหารได้ราบรื่นที่สุด