ติดตั้งและซ่อมแซมรั้วลวดเหล็ก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักศึกษาภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย โดยทำการซ่อมแซมรั้วลวดเหล็กที่เสียหายจากภัยธรรมชาติ ในการซ่อมแซมครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยมีความไว้วางใจให้ กิจเจริญ รางน้ำฝน ดำเนินการติดตั้งและซ่อมแซม โดยใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับวัสดุเดิมที่เสียหายไป

ติดตั้งรางน้ำฝนสเตนเลสเกรด304 พร้อมท่อระบายน้ำฝน PVC

รางน้ำฝนสแตนเลสเกรด304

อีกหนึ่งความจำเป็นที่ต้องติดรางน้ำฝน เพื่อป้องน้ำฝนที่ไหลจากหลังคาลงบ้านข้างเคียง คุณลูกค้าเลือกใช้รางน้ำฝนสแตนเลสเกรด304 ขนาด 5 นิ้ว พร้อมต่อท่อระบายน้ำฝนPVC