ปรับปรุงรางน้ำฝน และท่อน้ำฝน อาคารเก่า บางรัก

อาคารเก่าแก่ย่านบางรัก บ้านเลขที่1 ถนนนเรศ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 มีอายุกว่า 138 ปี สถาปัตยกรรม อาคารก่ออิฐ หลังคาทรงปั้นหยา มุงกระเบื้องเกล็ดเต่า ฐานรากอาคารวางบนพื้นดินโดยที่สำคัญไม่มีเสาเข็ม