คุณลูกค้าสามารถเลือกเหล็กสำหรับใช้ทำโครงหลังคา โครงกันสาด หรือเสารับโครง พร้อมให้ร้านกิจเจริญ รางน้ำฝน ทำสี และติดตั้ง ได้ตามความต้องการ