ติดตั้ง Exhaust Duct โรงพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

โรงพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์เห็นความสำคัญของสุขภาพพนักงานในโรงพิมพ์เป็นหลัก จึงได้ติดตั้งระบบ Exhaust Duct เพื่อระบายกลิ่นสารเคมีออกจากพื้นที่ทำงาน ได้ไว้วางให้กิจเจริญ รางน้ำฝน เป็นผู้ติดตั้ง

ติดตั้งลูกหมุนระบายอากาศ พร้อมฐานสังกะสี

กิจเจริญ รางน้ำฝน ติดตั้งลูกหมุนระบายอากาศบนหลังคาโรงงาน SCG สระบุรี ขึ้นรูปฐานรับลูกหมุนระบายอากาศใหม่ ให้รับกับลอนหลังคาเดิม พื้นที่ทำงานในอาคารโรงงานจะเกิดมีความร้อนสะสม เพื่อระบายความร้อนในตัวอาคาร ลูกหมุนระบายอากาศ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยถ่ายความร้อนออกนอกตัวอาคารได้ โดยความร้อนจะลอยขึ้นด้านบน ลูกหมุนระบายอากาศจะทำหน้าที่ เร่งการถ่ายเทความร้อนไม่ให้สะสมไว้ใต้หลังคา ความร้อนออกไปตามช่องระบายของลูกหมุน และลูกหมุนยังช่วยลดกลิ่นสะสมได้ด้วย ทางโรงงานเห็นถึงความสำคัญของผู้ทำงานภายในอาคารจึงได้ติดตั้งลูกหมุนระบายอากาศ โดยไว้วางใจให้กิจเจริญ รางน้ำฝน ดำเนินการติดตั้งในครั้งนี้