ปรับปรุงระบบดูดควัน ร้านค้าสวัสดิการ กรมชลประทาน

ห้องอาหาร ถือเป็นแหล่งสร้างพลังงานที่สำคัญขององค์กร ถ้าส่วนประกอบในห้องอาหารชำรุด หรือไม่สมบูรณ์ ต้องมีการซ่อมแซมและปรับปรุง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ร้านค้าสวัสดิการ กรมชลประทาน (RID Food center) เห็นถึงความสำคัญ ขององค์ประกอบนี้ ได้สำรวจเครื่องมือในร้านค้าต่างๆ ที่ได้ผ่านการใช้งานมานาน เมื่อชำรุดเสียหาย ทางกรมชลฯ จึงได้สั่งจ้าง งานซ่อมแซม ปล่องดูดควัน โดยเปลี่ยนท่อดูดควันที่ชำรุด ให้กลับมาใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพตามเดิม