ติดตั้งลูกหมุนระบายอากาศ พร้อมฐานสังกะสี (Ventilator)

กิจเจริญ รางน้ำฝน ติดตั้งลูกหมุนระบายอากาศบนหลังคาโรงงาน SCG ในนิคมอุตสาหกรรม WHA สระบุรี ขึ้นรูปฐานรับลูกหมุนระบายอากาศใหม่ ให้รับกับลอนหลังคาเดิม พื้นที่ทำงานในอาคารโรงงานจะเกิดมีความร้อนสะสม เพื่อระบายความร้อนในตัวอาคาร ลูกหมุนระบายอากาศ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยถ่ายความร้อนออกนอกตัวอาคารได้ โดยความร้อนจะลอยขึ้นด้านบน ลูกหมุนระบายอากาศจะทำหน้าที่ เร่งการถ่ายเทความร้อนไม่ให้สะสมไว้ใต้หลังคา ความร้อนออกไปตามช่องระบายของลูกหมุน และลูกหมุนยังช่วยลดกลิ่นสะสมได้ด้วย ทางโรงงานเห็นถึงความสำคัญของผู้ทำงานภายในอาคารจึงได้ติดตั้งลูกหมุนระบายอากาศ โดยไว้วางใจให้กิจเจริญ รางน้ำฝน ดำเนินการติดตั้งในครั้งนี้

ติดตั้งกันสาดโครงเหล็ก แผ่นโพลีคาร์บอเนต ลำโพ

งานติดตั้งกันสาดโครงเหล็ก ปิดด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนต ( Polycarbonate ) พร้อมติดตั้งรางน้ำฝนไวนิล บริเวณประตูทางเข้า สำนักงาน โรงงาน บริษัท ยู.เค.เค. เทคโนโลยี เพื่อป้องกันฝนสาดเข้าประตูโดยตรง ลดปริมาณน้ำฝนไหลเข้าตามช่องของประตู