ติดตั้งรางน้ำฝนสเตนเลสเกรด201 ประชาชื่น6

ประชาชื่น6 หรือสะพาน99 พื้นที่ในเขตบางซื่อ ถนนประชาชื่น มีคลองประปาสำคัญโดยมีแนวยาวตามถนนประชาชื่น ซึ่งอยู่ในพื้นที่บริการของ กิจเจริญ รางน้ำฝน