ติดตั้งกันสาดโครงเหล็ก แผ่นโพลีคาร์บอเนต ลำโพ

งานติดตั้งกันสาดโครงเหล็ก ปิดด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนต ( Polycarbonate ) พร้อมติดตั้งรางน้ำฝนไวนิล บริเวณประตูทางเข้า สำนักงาน โรงงาน บริษัท ยู.เค.เค. เทคโนโลยี เพื่อป้องกันฝนสาดเข้าประตูโดยตรง ลดปริมาณน้ำฝนไหลเข้าตามช่องของประตู