ติดตั้งรางน้ำฝนสังกะสี ซอยงามวงศ์วาน 24

ซอยงามวงศ์วาน 24 ตั้งอยู่บนถนนงามวงศ์วาน พื้นที่ติด Lotus พงษ์เพชร กิจเจริญ รางน้ำฝน ให้บริการรื้อถอนรางน้ำฝนเดิม และติดตั้งรางน้ำฝนสังกะสีขนาด 6 นิ้ว ใหม่

ติดตั้งรางน้ำฝนสเตนเลสเกรด304 และท่อน้ำฝนสเตนเลส ซอยงามวงศ์วาน 45

ซอยงามวงศ์วาน45 ตั้งอยู่บนถนนงามวงศ์วาน พื้นที่ระหว่างกรุงเทพ และนนทบุรี กิจเจริญ รางน้ำฝน ให้บริการติดตั้งรางน้ำฝน พื้นที่งามวงศ์วาน