ติดตั้งราวกันตก ราวจับเหล็ก สคน.แพร่

สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง จังหวัดแพร่ (สคน.แพร่) ตั้งอยู่อำเภอร้องกวาง
เพื่อให้การบริการและควบคุมน้ำหนักยานพาหนะมีความคล่องตัว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น สามารถสนองความต้องการของสังคมและประชาชน ตามหลักบริหารกิจการบ้านเมื่องที่ดี ดังนั้น อาศัยอำนาจและความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ให้ยกฐานะสำนักควบคุมน้ำหนักพาหนะ สำนักบริหารบำรุงทาง เป็นสำนักงานควบคุมย้ำหนักยานพาหนะ

ติดตั้งราวจับสเตนเลส สคน.อุตรดิตถ์

สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง จังหวัดอุตรดิตถ์ (สคน.อุตรดิตถ์) ตั้งอยู่อำเภอพิชัย
เพื่อให้การบริการและควบคุมน้ำหนักยานพาหนะมีความคล่องตัว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น สามารถสนองความต้องการของสังคมและประชาชน ตามหลักบริหารกิจการบ้านเมื่องที่ดี ดังนั้น อาศัยอำนาจและความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ให้ยกฐานะสำนักควบคุมน้ำหนักพาหนะ สำนักบริหารบำรุงทาง เป็นสำนักงานควบคุมย้ำหนักยานพาหนะ

ติดตั้งราวกันตกสเตนเลส อัศจรรย์สนามกีฬา PEA

เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งานในพื้นที่​ ทาง​การไฟฟ้านครหลวง​ งามวงศ์วาน​ จึงติดตั้งราวกันตกสเตนเลส​ บริเวณบันได​ และรอบอาคารอัศจรรย์​ กิจเจริญ​ รางน้ำฝน​ พร้อมบริการอย่างเต็มที่