ติดตั้งสเตนเลส Flashing ทางเชื่อมระหว่างอาคาร บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด (อังกฤษ: Boon Rawd Brewery) เป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มรายใหญ่ของไทยและเอเชีย ก่อตั้งขึ้นโดย พระยาภิรมย์ภักดี (บุญรอด เศรษฐบุตร) ต้นตระกูลภิรมย์ภักดี