ติดตั้ง Exhaust Duct โรงงาน : บริษัท แม่พิมพ์ จำกัด

บริษัท แม่พิมพ์ จำกัด ผลิตแม่พิมพ์ไดคัท (Cutting Die) สำหรับใช้ในโรงงานผลิตกล่องลูกฟูกและกล่องกระดาษแป้ง และผลิตแม่พิมพ์พิมพ์ (Flexography Printing Plate) รวมถึงเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบ CAD/CAM เพื่อใช้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี

ติดตั้ง Exhaust Duct โรงพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

โรงพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์เห็นความสำคัญของสุขภาพพนักงานในโรงพิมพ์เป็นหลัก จึงได้ติดตั้งระบบ Exhaust Duct เพื่อระบายกลิ่นสารเคมีออกจากพื้นที่ทำงาน ได้ไว้วางให้กิจเจริญ รางน้ำฝน เป็นผู้ติดตั้ง