ปรับปรุงหลังคา รางน้ำฝน อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต

ซ่อมแซมหลังคาในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ภายในประกอบด้วยพื้นที่ ร้านกาแฟ พร้อมพื้นที่ Co-working space, ห้องเรียนขนาดใหญ่ และสำนักงาน ภายนอกอาคารมีต้นไม้ที่ให้ความร่มรื่น