ปรับปรุงหลังคา รางน้ำฝน อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต

ซ่อมแซมหลังคาในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ภายในประกอบด้วยพื้นที่ ร้านกาแฟ พร้อมพื้นที่ Co-working space, ห้องเรียนขนาดใหญ่ และสำนักงาน ภายนอกอาคารมีต้นไม้ที่ให้ความร่มรื่น

เปลี่ยนแผ่นกระเบื้องหลังคาลอนคู่ คลังสินค้า Suzuki world

แผ่นหลังคาโปร่งแสง ลอนคู่ ที่มีอายุการใช้งานมานานเกิน10 เริ่มเสื่อมคุณภาพทาง Suzuki world จึงได้จัดเปลี่ยนแผ่นหลังคาโปร่งแสง ลอนคู่ เป็นแผ่นกระเบื้องลอนคู่ เพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำฝน ไม่ให้สินค้าที่จัดบรรจุแล้วเสียเกิดความเสียหาย โดยการเปลี่ยนในครั้งนี้ดำเนินการเปลี่ยนคลังสินค้าทั้ง 2 อาคาร