ปรับปรุงรางน้ำฝน และท่อน้ำฝน อาคารเก่า บางรัก

อาคารเก่าแก่ย่านบางรัก บ้านเลขที่1 ถนนนเรศ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 มีอายุกว่า 138 ปี สถาปัตยกรรม อาคารก่ออิฐ หลังคาทรงปั้นหยา มุงกระเบื้องเกล็ดเต่า ฐานรากอาคารวางบนพื้นดินโดยที่สำคัญไม่มีเสาเข็ม

ปรับปรุงรางน้ำฝน อาคารสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ในปี พ.ศ. 2529 อาคารสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ ใช้เป็นหอสมุดและศูนย์สนเทศและห้องประชุม และในปัจจุบันได้มีการปรับปรุงอาคารทั้งภายนอกและภายใน เพื่อความสวยงานและ เพื่อการใช้สอยพื้นที่ได้เต็มประสิทธิภาพ

ปรับปรุงรางน้ำฝน ศาลาธรรมธัช อุทยานลานธรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ศาลาธรรมธัช เป็นศาลาที่เกิดจากความกตัญญุตาของ อาจารย์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ ทีมีต่อพระครูปลัด สงธมฺมโชโต เจ้าอาวาสวัดจันทาราม ศาลาธรรมธัชตั้งอยู่ในพื้นที่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่มีความร่มรื่น

https://dpuintra.dpu.ac.th/webtemplate/lib.dpu.ac.th/upload/content/files/DPU-56%20(v_2).pdf

งานซ่อมรางน้ำฝนสเตนเลส Townhome 3 ชั้น

รางน้ำฝนที่มีอายุการงานนาน จะมีผลในเรื่องของระดับน้ำฝนที่เปลี่ยนไป เนื่องจากรางน้ำฝนที่รับน้ำหนักของมวลน้ำในเวลานานส่งผลให้ระดับของตะขอรับรางเปลี่ยนไป ทำให้การไหลของน้ำฝนไม่เหมือนเดิม อาจจะเกิดน้ำล้นราง หรือน้ำขังในราง
กิจเจริญ รางน้ำฝน มีบริการปรับระดับน้ำรางน้ำฝนเพื่อให้รางน้ำกลับมามีประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีขึ้น เหมาะสำหรับลูกค้าที่ยังไม่ต้องการเปลี่ยนรางน้ำฝนใหม่
ค่าบริการเริ่มต้น 2,700 บาท