ติดตั้งชุดดูดควันสแตนเลส โบลเวอร์ KRUGER นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

ศูนย์อาหารในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ที่รองรับผู้ใช้บริการจำนวนมากและในระยะเวลาที่นาน ต้องใช้อุปกรณ์มีประสิทธิที่เหมาะสม ทางโครงการเลือกโบลเวอร์ แบรนด์ครูเกอร์ (KRUGER) โดยผ่านการคำนวณขนาดเครื่อง จากวิศกรการของ KRUGER เพื่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ