ติดตั้งชุดดูดควันสแตนเลส โบลเวอร์ KRUGER นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

ศูนย์อาหารในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ที่รองรับผู้ใช้บริการจำนวนมากและในระยะเวลาที่นาน ต้องใช้อุปกรณ์มีประสิทธิที่เหมาะสม ทางโครงการเลือกโบลเวอร์ แบรนด์ครูเกอร์ (KRUGER) โดยผ่านการคำนวณขนาดเครื่อง จากวิศกรการของ KRUGER เพื่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดตั้งชุดดูดควันสแตนเลส โบลเวอร์ Venz ซอยวิภาวดีรังสิต60

เครื่องดูดควันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการประกอบอาหารภายชุมชนเมือง รูปแบบพื้นที่ห้องครัวของคนเมืองส่วนใหญ่ จะปิดล้อมภายในห้อง เมื่อประกอบอาหาร เช่นการต้ม ทอด ปิ้ง หรือย่าง จะเกิดควันขึ้น จึงต้องมีการระบายควันออกภายนอก เพื่อการประกอบอาหารได้ราบรื่นที่สุด