ขึ้นรูปทองแดง พร้อมติดตั้ง วัดปรินายกวรวิหาร (Wat Pari Nayok Worawihan)

ครอบงานไม้

วัดพรหมสุรินทร์ หรือ วัดปรินายกวรวิหาร สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2353 อายุมากกว่า 200 ปี ที่มีของชื่อวัดปรินายก ตั้งขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่เจ้าพระยาบดินทรเดชาซึ่งดำรงตำแหน่งสมุหนายก ณ ขณะนั้น คำว่า ปรินายก มาจากคำว่า ปรินายกรตน แปลว่า “ขุนพลแก้วคู่บารมีมหาจักรพรรดิราช”