ให้บริการติดตั้งกันสาด (Installation Canopy service)

กิจเจริญ รางน้ำฝน (Installation Canopy service) ให้บริการติดตั้งกันสาดบ้าน ติดตั้งกันสาดสำนักงาน ติดตั้งกันสาดโรงงาน

พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทย มีสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น โดยจะพบทั้งแดดและฝน และมีอุณหภูมิเฉลี่ยที่ 19-38 องศาเซลเซียส เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตร และเพื่อลดอุณหภูมิของบ้าน หรือเป็นที่หลบแดด หลบฝนของสำนักงาน จึงต้องติดตั้งกันสาด กันสาดในท้องตลาดมีให้เลือกหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น กันสาดโพลี่คาร์บอเนต (Polycarbonate roof sheet), กันสาดเมทัลชีท (Metal sheet roof) หรือ กันสาดไวนิล (Vinyl roof sheet)

กันสาดในท้องตลาดมีให้เลือกหลายประเภท ร้านกิจเจริญ รางน้ำฝน ขอนำเสนอแผ่นกันสาดที่นิยมใช้ในปัจจุบัน โดยมี กันสาดโพลี่คาร์บอเนต (Polycarbonate roof sheet), กันสาดเมทัลชีท (Metal sheet roof) หรือ กันสาดไวนิล (Vinyl roof sheet)

กันสาดโพลี่คาร์บอเนต (Polycarbonate roof sheet) ผลงานติดตั้งกันสาดโพลี่คาร์บอเนตของกิจเจริญ รางน้ำฝน

[WRP id=207]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *